Telefony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze mgr Barbara Nowobielska
tel. (68) 320 20 64 
tel. (68) 320 57 18
Główny Księgowy lic. Aneta Szymenderska
tel. (68) 320 20 64 wew.103
tel. (68) 320 57 18 wew.103
Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego mgr inż. Elżbieta Lewicka 
tel. (68) 320 20 64 wew. 106
tel. (68) 320 57 18 wew. 106

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego 

i Medeczno- Rehabilitacyjnego

mgr Mariola Hajkowicz 
tel. (68) 320 20 64 wew. 105
tel. (68) 320 57 18 wew. 105
Inspektor ds. kadr i socjalnych

mgr Edyta Szarzyńska
tel. (68) 320 20 64 wew. 101
tel. (68) 320 57 18 wew. 101

Pracownik Socjalny                                                                    
Pracownik Socjalny
 
mgr Danuta Chrześcijańska 
mgr Anna Petela 

tel. (68) 320 20 64 wew. 115
tel. (68) 320 57 18 wew. 115

Pracownik ds. kulturalno - oświatowych

mgr Patrycja Dobrowolska 
tel. (68) 320 20 64 wew. 117
tel. (68) 320 57 18 wew. 117

Instruktor Terapii Zajęciowej

Instruktor Terapii Zajęciowej 

lic. Aniela Szymańska 
tel. (68) 320 20 64 wew. 114
tel. (68) 320 57 18 wew. 114

Katarzyna Ciszak
tel. (68) 320 20 64 wew. 114
tel. (68) 320 57 18 wew. 114

Dietetyk  Alina Łukasiewicz
tel. (68) 320 20 64 wew. 108
tel. (68) 320 57 18 wew. 108
Fizjoterapeuta mgr Karolina Kufel
tel. (68) 320 20 64 wew. 112
tel. (68) 320 57 18 wew. 112

Magazynier 

Katarzyna Sidoruk 
tel. (68) 320 20 64 wew. 108
tel. (68) 320 57 18 wew. 108

Inspektor ds. ochrony danych osobowych mgr Patrycja Dobrowolska 
tel. (68) 320 20 64 wew. 117
tel. (68) 320 57 18 wew. 117