Telefony

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze

mgr Barbara Nowobielska
tel. (68) 320 20 64 
tel. (68) 320 57 18

Pracownik ds. kulturalno - oświatowych

mgr Patrycja Dobrowolska 
tel. (68) 320 20 64 wew. 117
tel. (68) 320 57 18 wew. 117

Główny Księgowy

lic. Aneta Szymenderska
tel. (68) 320 20 64 wew.103
tel. (68) 320 57 18 wew.103

Instruktorzy Terapii Zajęciowej

mgr Aniela Szymańska 
tel. (68) 320 20 64 wew. 114
tel. (68) 320 57 18 wew. 114

Katarzyna Ciszak
tel. (68) 320 20 64 wew. 117
tel. (68) 320 57 18 wew. 117

Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego

mgr Maksymilian Majchrzak
tel. (68) 320 20 64 wew. 106
tel. (68) 320 57 18 wew. 106

Dietetyk

Alina Łukasiewicz
tel. (68) 320 20 64 wew. 108
tel. (68) 320 57 18 wew. 108

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego i Medyczno- Rehabilitacyjnego

mgr Mariola Hajkowicz 
tel. (68) 320 20 64 wew. 105
tel. (68) 320 57 18 wew. 105

Fizjoterapeuta

mgr Karolina Kufel
tel. (68) 320 20 64 wew. 112
tel. (68) 320 57 18 wew. 112

Inspektor ds. kadr i socjalnych

mgr Edyta Szarzyńska
tel. (68) 320 20 64 wew. 101
tel. (68) 320 57 18 wew. 101

Magazynier

Katarzyna Sidoruk 
tel. (68) 320 20 64 wew. 108
tel. (68) 320 57 18 wew. 108

Pracownicy Socjalni

mgr Danuta Chrześcijańska 
mgr Anna Petela 

tel. (68) 320 20 64 wew. 115
tel. (68) 320 57 18 wew. 115

Inspektor ds. ochrony danych osobowych

mgr Patrycja Dobrowolska
tel. (68) 320 20 64 wew. 117
tel. (68) 320 57 18 wew. 117

Zmień rozmiar czcionki
Tryb wysokiego kontrastu