Załatwianie spraw

Do Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze kierują ośrodki pomocy społecznej odpowiednie do miejsca zamieszkania osoby kierowanej.

W Zielonej Górze do Domu Pomocy Społecznej kieruje:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 13
65-980 Zielona Góra
tel. (68) 411 50 00
adres e-mail: biuro@mops.zgora.pl

strona www: www.mops.zgora.pl

Szczegółowe informacje dotyczące umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej otrzymają Państwo:

Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
mgr Danuta Chrześcijańska
mgr Anna Petela
tel. (68) 320 20 64 wew. 115
tel. (68) 320 57 18 wew. 115

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze    
email.: biuro@mops.zgora.pl
tel. (68) 411 50 00

Kontakt telefoniczny z pracownikami Domu Pomocy Społecznej:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
mgr Barbara Nowobielska 

tel. (68) 320 20 64 
tel. (68) 320 57 18

Główny Księgowy
lic. Aneta Szymenderska

tel. (68) 320 20 64 wew.103
tel. (68) 320 57 18 wew.103

Inspektor ds. kadr i socjalnych
mgr Edyta Szarzyńska

tel. (68) 320 20 64 wew. 101
tel. (68) 320 57 18 wew. 101

Inspektor ds. ochrony danych osobowych
mgr Patrycja Dobrowolska
tel. (68) 320 20 64 wew. 117
tel. (68) 320 57 18 wew. 117

Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego
mgr Maksymilian Majchrzak

tel. (68) 320 20 64 wew. 106
tel. (68) 320 57 18 wew. 106

Kierownik Dz. Opiekuńczo-Terapeutycznego
i Medeczno-Rehabilitacyjnego
mgr Mariola Hajkowicz 

tel. (68) 320 20 64 wew. 105
tel. (68) 320 57 18 wew. 105

Pracownicy socjalni
mgr Danuta Chrześcijańska
mgr Anna Petela
tel. (68) 320 20 64 wew. 115
tel. (68) 320 57 18 wew. 115

Instruktor ds. kulturalno – oświatowych
mgr Patrycja Dobrowolska 

tel. (68) 320 20 64 wew. 117
tel. (68) 320 57 18 wew. 117

Zmień rozmiar czcionki
Tryb wysokiego kontrastu