Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

Jest placówką stałego pobytu zapewniającą całodobową opiekę dla 56 osób w podeszłym wieku oraz dla 12 osób przewlekle somatycznie chorych.

 

Przedstawiamy film promujący kąpielisko w Ochli

Co oferuje nasz DPS?

Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze zapewnia swoim Mieszkańcom przede wszystkim:

codzienną fachową opiekę pielęgniarską

niezbędną opiekę medyczną

wszelkie usługi opiekuńcze

opiekę psychologa

terapię zajęciową

fizykoterapię

pełne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnej diety

posługę duszpasterską

Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

Zadania realizowane finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

dofinansowano ze srodkow dotacji celowej