Kontakt

Adres

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Aleja Juliusza Słowackiego 29
65-326 Zielona Góra

Telefon

(68) 320 20 64
(68) 320 57 18

Fax

(68) 320 08 12

e-mail

sekretariat@dpszgora.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

www.dps.bipzielonagora.pl

NIP oraz Regon

NIP: 929-10-39-192
REGON: 970396544