Telefony

Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

Sekretariat

tel. (68) 320 20 64

tel. (68) 320 57 18

Dyrektor
mgr Barbara Nowobielska

wew. 102

Główny księgowy

wew. 103

Kierownik działu Techniczno-Gospodarczego

wew. 106

Kierownik działu Opiekuńczo-Terapeutycznego i Medyczno-Rehabilitacyjnego

wew. 105

Pracownik ds. kadr i socjalnych

wew. 101

Pracownicy socjalni

wew. 115

Pielęgniarki

wew. 113

Fizjoterapeuta

wew. 112

Pracownik ds. kulturalno-oświatowych

wew. 117

Instruktor terapii zajęciowej

wew. 114

Dietetyk

wew. 108

Magazynier

wew. 108